Historial de Recaptacions i donacions del Grup

El refugio de Villainmunitos de cristicats!!!

Creat el 11/07/2014

Teamers:

155

Recaptat fins avui:

10.211€

Ja hem donat:

9.912€

Donarem:

299€

Recaptacions del Grup, mes a mes