Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Cineastas en Acción

Creat el 07/03/2012

Teamers:

20

Recaptat fins avui:

2.272€

Ja hem donat:

2.195€

Donarem:

77€

Recaptacions del Grup, mes a mes