Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Centro Social La Brecha

Creat el 22/05/2016

Teamers:

14

Recaptat fins avui:

1.144€

Ja hem donat:

1.102€

Donarem:

42€

Recaptacions del Grup, mes a mes