Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Proyecto Enjipai

Creat el 04/02/2015

Teamers:

65

Recaptat fins avui:

4.101 €

Ja hem donat:

4.038 €

Donarem:

63 €

Recaptacions del Grup, mes a mes