Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Assoc. Amics i Voluntaris del CAAC Barcelona

Creat el 04/02/2014

Teamers:

41

Recaptat fins avui:

2.081€

Ja hem donat:

1.639€

Donarem:

442€

Recaptacions del Grup, mes a mes