Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Proyecto Terra

Creat el 28/11/2018

Teamers:

7

Recaptat fins avui:

255€

Ja hem donat:

0€

Donarem:

255€

Recaptacions del Grup, mes a mes