Historial de Recaptacions i donacions del Grup

ABYDA JAÉN

Creat el 12/09/2012

Teamers:

417

Recaptat fins avui:

22.069€

Ja hem donat:

21.666€

Donarem:

403€

Recaptacions del Grup, mes a mes