Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Planeta Zarpa

Creat el 19/12/2016

Teamers:

148

Recaptat fins avui:

6.219€

Ja hem donat:

6.076€

Donarem:

143€

Recaptacions del Grup, mes a mes