Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Les anges

Creat el 17/10/2020

Teamers:

281

Recaptat fins avui:

2.173€

Ja hem donat:

0€

Donarem:

2.173€

Recaptacions del Grup, mes a mes