Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Progat la Garriga

Creat el 13/05/2013

Teamers:

286

Recaptat fins avui:

17.498€

Ja hem donat:

17.215€

Donarem:

283€

Recaptacions del Grup, mes a mes