Historial de Recaptacions i donacions del Grup

LES CHATS'MALLOWS DU VELAY

Creat el 12/10/2018

Teamers:

8

Recaptat fins avui:

329€

Ja hem donat:

269€

Donarem:

60€

Recaptacions del Grup, mes a mes