Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Santuario de fauna "Centre Horus"

Creat el 19/11/2016

Teamers:

69

Recaptat fins avui:

2.251 €

Ja hem donat:

2.184 €

Donarem:

67 €

Recaptacions del Grup, mes a mes