Historial de Recaptacions i donacions del Grup

ASOTRAME - Galician Bone Marrow Transplant Patients Association

Creat el 26/06/2014

Teamers:

11

Recaptat fins avui:

546€

Ja hem donat:

359€

Donarem:

187€

Recaptacions del Grup, mes a mes