Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Peace a work in progress

Creat el 25/10/2017

Teamers:

11

Recaptat fins avui:

217€

Ja hem donat:

0€

Donarem:

217€

Recaptacions del Grup, mes a mes