Historial de Recaptacions i donacions del Grup

¡Yo lucho por vivir!

Creat el 14/01/2014

Teamers:

19

Recaptat fins avui:

3.113€

Ja hem donat:

3.036€

Donarem:

77€

Recaptacions del Grup, mes a mes