Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Fellnasen-Nothilfe e.V.

Creat el 02/03/2020

Teamers:

18

Recaptat fins avui:

298€

Ja hem donat:

0€

Donarem:

298€

Recaptacions del Grup, mes a mes