Historial de Recaptacions i donacions del Grup

NECESITAMOS TU CALOR

Creat el 29/11/2017

Teamers:

1

Recaptat fins avui:

45€

Ja hem donat:

0€

Donarem:

45€

Recaptacions del Grup, mes a mes