Historial de Recaptacions i donacions del Grup

NOODKREET SVETLANA S RESCUEDOGS

Creat el 25/11/2019

Teamers:

97

Recaptat fins avui:

1.997€

Ja hem donat:

1.909€

Donarem:

88€

Recaptacions del Grup, mes a mes