Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Salut Mental Sabadell

Creat el 13/06/2020

Teamers:

24

Recaptat fins avui:

426 €

Ja hem donat:

0 €

Donarem:

426 €

Recaptacions del Grup, mes a mes