Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Fundación Recover

Creat el 13/07/2020

Teamers:

7

Recaptat fins avui:

64€

Ja hem donat:

0€

Donarem:

64€

Recaptacions del Grup, mes a mes