Historial de Recaptacions i donacions del Grup

La Gatteria di Opera Animalia Onlus

Creat el 15/11/2017

Teamers:

23

Recaptat fins avui:

1.071€

Ja hem donat:

173€

Donarem:

898€

Recaptacions del Grup, mes a mes