Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Emergencies-Every Horse in the World Animal Shelter (formerly known as CYD)

Creat el 19/09/2016

Teamers:

271

Recaptat fins avui:

15.545€

Ja hem donat:

14.480€

Donarem:

1.065€

Recaptacions del Grup, mes a mes