Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Adopta Mestizos

Creat el 14/11/2012

Teamers:

848

Recaptat fins avui:

43.851 €

Ja hem donat:

41.364 €

Donarem:

2.487 €

Recaptacions del Grup, mes a mes