Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Adopta Mestizos

Creat el 14/11/2012

Teamers:

811

Recaptat fins avui:

34.092€

Ja hem donat:

30.900€

Donarem:

3.192€

Recaptacions del Grup, mes a mes