Historial de Recaptacions i donacions del Grup

APA Pirineos Jaca

Creat el 01/12/2012

Teamers:

116

Recaptat fins avui:

6.698€

Ja hem donat:

6.365€

Donarem:

333€

Recaptacions del Grup, mes a mes