Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Tierhilfe-KowaNeu e.V.

Creat el 31/12/2019

Teamers:

13

Recaptat fins avui:

280 €

Ja hem donat:

186 €

Donarem:

94 €

Recaptacions del Grup, mes a mes