Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Grup de Suport a Protectores

Creat el 26/04/2015

Teamers:

7

Recaptat fins avui:

527€

Ja hem donat:

460€

Donarem:

67€

Recaptacions del Grup, mes a mes