Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Protect Chats Libres

Creat el 07/03/2019

Teamers:

22

Recaptat fins avui:

677 €

Ja hem donat:

633 €

Donarem:

44 €

Recaptacions del Grup, mes a mes