Historial de Recaptacions i donacions del Grup

PROYECTO •UAPO• JAÉN

Creat el 09/03/2022

Teamers:

535

Recaptat fins avui:

2.002 €

Ja hem donat:

1.483 €

Donarem:

519 €

Recaptacions del Grup, mes a mes