Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Trini Gatos Callejeros Sevilla

Creat el 15/09/2014

Teamers:

2

Recaptat fins avui:

157 €

Ja hem donat:

0 €

Donarem:

157 €

Recaptacions del Grup, mes a mes