Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Proyecto Nueva Vida Animal

Creat el 31/10/2017

Teamers:

22

Recaptat fins avui:

1.127 €

Ja hem donat:

983 €

Donarem:

144 €

Recaptacions del Grup, mes a mes