Historial de Recaptacions i donacions del Grup

The Avalon Project - Initiative for a Culture of Peace

Creat el 20/11/2018

Teamers:

17

Recaptat fins avui:

590 €

Ja hem donat:

574 €

Donarem:

16 €

Recaptacions del Grup, mes a mes