Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Santuario Compasión Animal

Creat el 04/11/2012

Teamers:

1.956

Recaptat fins avui:

96.640€

Ja hem donat:

94.708€

Donarem:

1.932€

Recaptacions del Grup, mes a mes