Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Proyecto Burundi ASU ONG

Creat el 05/02/2013

Teamers:

14

Recaptat fins avui:

1.695 €

Ja hem donat:

0 €

Donarem:

1.695 €

Recaptacions del Grup, mes a mes