Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Progat Barberá del Vallés

Creat el 10/09/2017

Teamers:

112

Recaptat fins avui:

4.355 €

Ja hem donat:

4.035 €

Donarem:

320 €

Recaptacions del Grup, mes a mes