Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Progat Barberá del Vallés

Creat el 10/09/2017

Teamers:

94

Recaptat fins avui:

1.829€

Ja hem donat:

1.656€

Donarem:

173€

Recaptacions del Grup, mes a mes