Historial de Recaptacions i donacions del Grup

Progat Barberá del Vallés

Creat el 10/09/2017

Teamers:

102

Recaptat fins avui:

3.193€

Ja hem donat:

2.497€

Donarem:

696€

Recaptacions del Grup, mes a mes