Educació i lleure per un futur lliure d’exclusió social a Sant Roc

Educació i lleure per un futur lliure d’exclusió social a Sant Roc

7  Teamers
297 € recaptats

A la Fundació Ateneu Sant Roc promovem diferents projectes educatius, culturals, socials i de lleure, adreçats als infants, joves i adults del territori, tot incidint de manera especial en els col·lectius en risc social.

Destinem la nostra recaptació a:

Projectes educatius per infants i joves de Sant Roc

Fundació Ateneu Sant Roc

Cada tarda els espais de l’Ateneu s’omplen amb més de 100 infants i joves amb l’objectiu d’afavorir la seva integració i socialització fent un treball compensatori de les deficiències socioeducatives. Treballem des de 3 vessants: sociosanitària, els infants i joves berenen a l'Ateneu i treballem els hàbits d’higiene personal; educativa, acompanyem i donem suport en els estudis, per afavorir l'èxit escolar; de lleure, fem diferents activitats de lleure, esport i descoberta de l’entorn.


Publicat el
24/11/2020

Pàgine web:
http://www.fundacioateneusantroc.org

recaptat

Hem recaptat fins avui:
297 €
Veure detalls de recaptacions

Informació

Data de publicació
20/10/2020

Tipus de Grup
ONG

Àmbit
Educació
Immigració
Infantesa i juventut

País
Espanya

Província
Barcelona

Comparteix a les xarxes

Copia i enganxa

https://www.teaming.net/fundacioateneusantroc