Crida a la desobediència civil

Teamers: 20

Recaudación: 1 €

Comentario
Eva Saura Vidal, Teaming Manager, el 12/12/2013  a las 13:27h

Com haureu vist, ja hem sol•licitat la primera transferència dels diners recaptats fins ara. Aquests diners es destinaran a les despeses de funcionament de Parlament Ciutadà: compra de dominis d’internet, despeses de material, d’espais i contribució a les despeses derivades del suport jurídic i administratiu que ens ofereix Nova.

Actualment la web parlamentciutada.cat està actualitzant-se, però ben aviat hi trobareu més informació sobre els comptes de Parlament Ciutadà.

Este foro sólo es para los Teamers y Teaming Managers del Grupo.