Teaming - 1€/month micro donations

Traducció en Beta. Ajuda'ns a millorar
Comentari
Ralph Buerger
Ralph Buerger, Teaming Manager, el 29/04/2020  a les 17:46h

Danke an Alle die hier mitmachen.
40 Teamer sind wir bereits. Tausend dank im Namen der Fellnasen
Grüße Ralph Bürger

Aquest fòrum és únicament pels Teamers i Teaming Managers del Grup.
Per comentar: