Santuario Animal Vacaloura

Teamers: 699

Recaudación: 1 €

2 comentarios
Actualización de cómo va la causa
Santuario Vacaloura ONG
Santuario Vacaloura ONG , Teaming Manager, el 22/06/2017  a las 17:18h

GALEGO (EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

Esta cousiña adorable é un bebé de corzo, femia. Chamámoslle Bambú.
Bambú chegou hai un par de días.
Unha parella atopouna no monte soa mentres paseaba e decidiron collela, coa mellor das intencións, pensando que a súa nai estaría morta e que necesitaba axuda.
Pero as nais de corzo deixan soas ás súas crías mentres pastan polas zonas cercanas. Mentras estas esperan, tranquilas, a que regresen. Moitas veces, coma nesta ocasión, son vítimas de secuestros humanos que coa mellor das intencións e con desinformación ó respecto da vida destes animais, acaban separando a unha familia pensando que están salvando unha vida.
Ademais da dor das nais vendo como se levan ás súas crías dende a lonxanía ou buscándoas máis tarde desesperadas, sacar adiante a estes bebés é moi difícil, polo que unha vez que son separades das súas nais a mortandade é moi alta.
Nós loitaremos para que Bambú saia adiante e para darlle unha oportunidade pero gustaríanos que nos axudárades a difundir esta publicación para que a información con respecto a estes animais chegue ó maior número de persoas posible e así o que ocorreu con Bambú non volte ocorrer con outro bebé de corzo.
☆ Difunde: comparte esta publicación
☆ Colabora economicamente:
▪ Fai unha doazón na conta de Caixa Bank a nome de Asociación Vacaloura, Santuario Animal: ES38 2100 6040 6102 0007 9735
▪ Fai unha doazón a través de PayPal: santuariovacaloura@gmail.com
▪ Faite teamer: www.teaming.net/santuarioanimalvacaloura
▪ Mercando en: www.cosmeticavalentina.org
▪ Mercando a través de Helpfreely: http://helpfree.ly/j30146
▪ Faite madriña/padriño/adriñe de algunhe habitante: colaboravacaloura@gmail.com
☆ Únete ao voluntariado vacaloura, escríbenos a: voluntariadovacaloura@gmail.com

------

CASTELLANO

Esta cosita adorable es un bebé de corzo, hembra. La llamamos Bambú.
Bambú llegó hace un par de días.
Una pareja la encontró en el monte sola mientres paseaba y decidieron cogerla, con la mejor de las intenciones, pensando que su madre estaría muerta y que necesitaba ayuda.
Pero las madres de corzo dejan solas a sus crías mientras pastan por las zonas cercanas. Mientras estas esperan, tranquilas, a que regresen. Muchas veces, como en esta ocasión, son víctimas de secuestros humanos que con la mejor de las intenciones y con desinformación al respecto de la vida de estes animales, acaban separando a una familia pensando que están salvando una vida.
Además del dolor de las madres viendo como se llevan a sus crías desde la lejanía o buscándolas más tarde desesperadas, sacar adelante a estes bebés es muy difícil, por lo que una vez que son separades de sus madres la mortandad es muy alta.
Nosotres lucharemos para que Bambú salga adelante y para darle una oportunidad pero nos gustaría que nos ayudarais a difundir esta publicación para que la información con respecto a estes animales llegue al mayor número de personas posible y así lo que ocurrió con Bambú no vuelva a ocurrir con otro bebé de corzo.
☆ Difunde: comparte esta publicación
☆ Colabora económicamente:
▪ Haz una donación en la cuenta de Caixa Bank a nombre de Asociación Vacaloura, Santuario Animal: ES38 2100 6040 6102 0007 9735
▪ Haz una donación a través de PayPal: santuariovacaloura@gmail.com
▪ Hazte teamer: www.teaming.net/santuarioanimalvacaloura
▪ Compra en: www.cosmeticavalentina.org
▪ Compra a través de Helpfreely: http://helpfree.ly/j30146
▪ Hazte madrina/padrino/adrine de algune habitante: colaboravacaloura@gmail.com
☆ Únete al voluntariado vacaloura, escríbenos a: voluntariadovacaloura@gmail.com

Elena Animalista
Elena Animalista , Teamer, el 22/06/2017  a las 22:09h

Escribid en castellano por fa.
Que no os entendemos.
Gracias por vuestra labor.
Un. Abrazo

Elena Animalista
Elena Animalista , Teamer, el 22/06/2017  a las 22:10h

Mis disculpas... Jaja
Que no mire para abajo.
Perdón perdón

Este foro sólo es para los Teamers y Teaming Managers del Grupo.
Para poder comentar: