Santuario Animal Vacaloura

Teamers: 697

Recaudación: 1 €

2 comentarios
Actualización de cómo va la causa
Santuario Vacaloura ONG
Santuario Vacaloura ONG , Teaming Manager, el 22/05/2017  a las 11:28h

GALEGO (CASTELLANO MÁS ABAJO)

Noves habitantes no Santuario!

Nas últimas semanas chegaron a Vacaloura noves habitantes:

-Skye e Hannah. Son dúas cabras procedentes do espeluznante caso de maltrato que se produciu en Huesca por parte dunha gandeira que non tendo suficiente con explotalas deixou morrer a case 350 cabras de inanición, o que lles supuxo unha morte máis lenta e cruel do habitual.
Aquí a nova: http://politica.elpais.com/…/actuali…/1491475073_396362.html
Hannah e Skye son dúas das supervivintes a ese terrible suceso e veñen cheas de ganas de olvidar o vivido e comezar unha nova etapa onde a explotación e a barbarie queden atrás.

-Mateo procede dunha explotación bovina dos Ancares. O seu destino era o matadoiro e ser vendido como carne. Pero como ocorre ás veces cos animais de granxa, un revés do destino é o que lle ofreceu a posibilidade de vivir a súa vida e non ser comercializado como se dunha cousa se tratase.
Mateo ten un problema nas pernas que non lle permite camiñar. Como moito consigue estar de pé uns segundos e de novo cae ó chan. Podería ser un problema conxénito que afecta a unha vértebra ou unha mala postura no ventre materno que non o deixou desenvolverse ben. De feito naceu de cú e panza arriba cunha pose medio retorcida, polo que case apuntamos máis a esta segunda teoría.
Estámoslle facendo exercicios diarios e dándolle bibes de soro porque ademais do problema que vos comentamos tamén ten unha diarrea moi forte que o pon en perigo e non o axuda a ter as forzas suficientes para rehabilitarse.
Pero pouco a pouco e coa axuda de todes esperamos que se recupere.

-Zipi e Zape: son dous poliños de menos de 15 días de vida que, neste tempo, xa foron separados das súas nais, comercializados, empregados como mascotas e abandoados.
Cada vez en máis tendas se ven poliños á venda a un prezo que sería ridículo ata para un xoguete e son tratados peor que se foran un obxecto inerte. Mala alimentación, ambiente e manipulación inaxeitados e, en canto medran un pouco, cansanzo por parte da persoa que os mercou, á que xa non lle parecen tan riquiños e que comeza a pensar qué fará con dous galos nun piso.
Coma sempre, pagan eles, os indefensos animais que non pediron nacer e por suposto non pediron ser separados da súa familia, ser vendidos e ser abandoados. Nesta ocasión Zipi e Zape tiveron a sorte inusual de rematar nun santuario animal e, coa vosa axuda, poderemos ofrecerlles unha vida confortable e segura.
E espallando a concienciación quizais consigamos que algún día o comercio de animais sentintes sexa totalmente abolido. Non pararemos ata conseguilo.

-Rosita Mondrián. Rosita é un pichón de pomba torcaz que foi rescatada no recinto dun colexio en Vigo por unha profesora do centro que tamén é colaboradora nosa. O nome foi elexido por tódeles súes alumnes que participaron do rescate e que estaban moi emocionades por poder salvala.
Rosita sufriu o ataque dunha ave depredadora que a atacou na cabeza e na cola coa intención de devorala. Por sorte, tras uns días de ingreso xa se atopa mellor e aínda que seguimos co tratamento, xa está fóra de perigo.
Xusto chega cando estamos traballando nas obras do pombar, dádenos un empurronciño para que cando estea totalmente recuperada o seu espazo xa estea preparado


CASTELLANO:

Nueves habitantes en el Santuario!

En las últimas semanas llegaron la Vacaloura nueves habitantes:

-Skye y Hannah. Son dos cabras procedentes del espeluznante caso de maltrato que se produjo en Huesca por parte de una ganadera que no teniendo suficiente con explotarlas dejó morir a casi 350 cabras de inanición, lo que les supuso una muerte más lenta y cruel de lo habitual.
Aquí la noticia: http://politica.elpais.com/?/actuali?/1491475073_396362.html
Hannah y Skye son dos de las supervivintes de ese terrible suceso y vienen llenas de ganas de olvidar lo vivido y comenzar una nueva etapa donde la explotación y la barbarie queden atrás.

-Mateo procede de una explotación bovina de los Ancares. Su destino era el matadero y ser vendido como carne. Pero como ocurre a veces con los animales de granja, un revés del destino es lo que le ofreció la posibilidad de vivir su vida y no ser comercializado cómo si de una cosa se tratara.
Mateo tiene un problema en las piernas que no le permite caminar. Como mucho consigue estar de pie unos segundos y de nuevo cae al suelo. Podría ser un problema congénito que afecta a una vértebra o una mala postura en el vientre materno que no lo dejó desarrollarse bien. De hecho nació de culo y panza arriba con una pose medio retorcida, por lo que casi apuntamos más a esta segunda teoría.
Le estamos haciendo ejercicios diarios y dándole bibes de suero porque además del problema que os comentamos también tiene una diarrea muy fuerte que lo ponen en peligro y no lo ayuda a tener las fuerzas suficientes para rehabilitarse.
Pero poco a poco y con la ayuda de todes esperamos que se recupere.

-Zipi y Zape: son dos pollitos de menos de 15 días de vida que, en este tiempo, ya fueron separados de sus madres, comercializados, empleados como mascotas y abandonados.
Cada vez en más tiendas se ven pollitos a la venta a un precio que sería ridículo hasta para un juguete y son tratados peor que si fuesen un objeto inerte. Mala alimentación, ambiente y manipulación inadecuados y, en cuanto crecen un poco, cansancio por parte de la persona que los compró, a la que ya no le parecen tan bonitos y que comienza a pensar qué hará con dos gallos en un piso.
Como siempre, pagan ellos, los indefensos animales que no pidieron nacer y por supuesto no pidieron ser separados de su familia, ser vendidos y ser abandonados. En esta ocasión Zipi y Zape tuvieron la suerte inusual de acabar en un santuario animal y, con vuestra ayuda, podremos ofrecerles una vida confortable y segura.

-Rosita Mondrián. Rosita es un pichón de paloma torcaz que fue rescatada en el recinto de un colegio en Vigo por una profesora del centro que también es colaboradora nuestra. El nombre fue elegido por todes sus alumnes que participaron del rescate y que estaban muy emocionades por poder salvarla.
Rosita sufrió el ataque de un ave depredadora que la atacó en la cabeza y en la cola con la intención de devorarla. Por suerte, tras unos días de ingreso ya se encuentra mejor y aunque seguimos con el tratamiento, ya está fuera de peligro.
Justo llega cuando estamos trabajando en las obras del palomar, dadnos un empujoncito para que cuando esté totalmente recuperada su espacio ya esté preparado.


Geisha del Rosario García Ginart
Geisha del Rosario García Ginart, Teamer, el 22/05/2017  a las 13:36h

Todos muy bonitos, gracias por ayudarles.

Santuario Vacaloura ONG
Santuario Vacaloura ONG , Teaming Manager, el 22/05/2017  a las 14:08h

Grazas a ti por axudarnos a axudarlles!

Este foro sólo es para los Teamers y Teaming Managers del Grupo.
Para poder comentar: