Associació MasnouGats

Teamers: 161

Recaudación: 1 €

Actualización de cómo va la causa
Andrea Guillén, Teaming Manager, el 07/04/2018  a las 19:58h

Tró i Lola segueixen esperant la seva segona oportunitat. Són com el Yin i el Yang: ella és tranquil·la i sociable mentre que ell és molt joganer i entremaliat. Tot i ser tan diferents, dormen junts i de vegades juguen a perseguir-se. Això és amor del bo! ❤️
———
Tró y Lola siguen esperando su segunda oportunidad. Son como el Yin y el Yang: ella es tranquila y sociable mientras que él es muy juguetón y travieso. A pesar de ser tan diferentes, duermen juntos y a veces juegan a perseguirse. ¡Eso es amor del bueno! ❤️

https://bit.ly/2GELlbK

Este foro sólo es para los Teamers y Teaming Managers del Grupo.
Para poder comentar: