Eva Recasens

Baleares (Illes), Espanya


Teamer de 2 Grups

Cada mes aporta 2€ a 2 Grups

Des del 19-11-2018 ha aportat 56€

Grups on participa

2

1.475€ Recaptats

41 Teamers

Teamer des de:  19/11/2018

RescatePPPMenorca

Rescate PPP Menorca es una asociación sin ánimo de lucro creada el 2013. Nuestro objetivo es rescatar cualquier perro mal considerado "potencialmente peligroso". No recibimos ningún tipo de subvención y necesitamos vuestra ayuda ya que el coste de los rescates son elevados.


4.398€ Recaptats

94 Teamers

Teamer des de:  26/01/2019

Protectora d'Animals Maó (Menorca) Animal Protect Association Dogs and Cats

Associació formada per voluntaris dedicats a la defensa dels drets dels animals. Fomentem l'adopció de cans i moixos, tant els que tenim en cases d'acollida de la Protectora, com els abandonats en la canera municipal. Així mateix pretenem sensibilitzar als ciutadans mitjançant diferents programes. Respectem als animals per a ser millor ésser humà.“La grandesa d'una nació i el seu progrés moral poden ser jutjats per la manera en què es tracta als seus animals”Gandhi.