Estel Soro

Barcelona, Spain


Teaming Manager in 1 Groups

Contributes every month: €1 to 1 Groups

Since 19-08-2022 has contributed €4

Groups led

1

€99 Raised

27 Teamers

Teaming Manager since:   23/08/2022

Projecte Home Catalunya.

Projecte Home Catalunya té com a missió promoure l’autonomia i la dignitat de les persones, treballant col·lectivament per la prevenció i el tractament de les addiccions i la reinserció social a Catalunya. https://www.projectehome.cat