Associació d'Animals El Niu de l'Òliba de Vacarisses.

Associació d'Animals El Niu de l'Òliba de Vacarisses.

33  Teamers
541 € récoltés

Som una associació sense ànim de lucre que ens dediquem a rescatar animals del carrer, animals abandonats, ferits, malalts, en perill de mort, maltractats... que es troben en el municipi de Vacarisses. Els hi donem assistència veterinària, gestionem cases d’acollida i posteriorment adopcions responsables. Esterilitzacionz, cures, alimentació i control dels gats de colònia Assegurarem mitjançant seguiments i assessorament als adoptants el benestar del gos/gat i la família.

Nous destinons notre collecte à :

Donatiu per poder seguir rescatant animals i ara mateix tenir cura dels cadells de gats

Associació d'Animals El Niu de l'Òliba de Vacarisses

Els donatius ens serveixen per poder seguir rescatant animals del carrer, animals abandonats, ferits, malalts, en perill de mort, maltractats... que es troben en el municipi de Vacarisses. Així els hi podem donar assistència veterinària i atendre'ls adequadament (aliment com el pinso, llaunes i llet maternitzada, sorra, pipetes, desparacitacions internes i externes, tractaments...


Publié le
10/07/2021

Récolté

Nous avons récolté à ce jour :
541 €
Nous avons déjà donné :
280 €
Nous allons donner :
261 €
Voir détail des collectes

Information

Date de publication
16/05/2021

Domaine
Défense des animaux

Pays
Espagne

Région
Barcelona

Partager sur les réseaux sociaux

Copie et colle l'url

https://www.teaming.net/elniudeloliba