Eila Pla Oriol

Baleares (Illes), Espanya


Teamer de 2 Grups

Cada mes aporta 2 € a 2 Grups

Des del 08-03-2016 ha aportat 100 €

Grups on participa

2

381 € Recaptats

6 Teamers

Teamer des de:  27/08/2018

Plataforma Las Caninas

Plataforma animalista, rescat i rehabilitació de gossos que ho necessiten, ensinistrament, conductisme, passejos, sensibilització i difusió d'informació, gestió i difusió de reivindicacions, etc.


115.583 € Recaptats

2.451 Teamers

Teamer des de:  29/02/2020

Wild animal Sanctuary "Reserva Wild Forest"

We are a wild animal Sanctuary and rescue center.