CEN

CEN

8  Teamers
883 € recaptats

ESP La asociación CEN es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo trabajar para la mejora y la conservación de los hábitats y la biodiversidad. CAT L‘associació CEN és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu treballar per a la millora i la conservació dels hàbitats i la biodiversitat. ENG The CEN association is a non-profit organisation, whose objective is to work for the improvement and conservation of habitats and biodiversity. www.assoc-cen.org

Destinem la nostra recaptació a:

associació CEN

associació CEN

ESP La asociación CEN es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo trabajar para la mejora y la conservación de los hábitats y la biodiversidad. CAT L‘associació CEN és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu treballar per a la millora i la conservació dels hàbitats i la biodiversitat. ENG The CEN association is a non-profit organisation, whose objective is to work for the improvement and conservation of habitats and biodiversity.


Publicat el
10/03/2014

Pàgine web:
http://www.assoc-cen.org

recaptat

Hem recaptat fins avui:
883 €
Ja hem donat:
867 €
Anem a donar:
16 €
Veure detalls de recaptacions

Informació

Data de publicació
10/03/2014

Tipus de Grup
ONG

Àmbit
Defensa d'animals
Educació
Investigació
Medio ambiente

País
Espanya

Província
Tarragona

Comparteix a les xarxes

Copia i enganxa

https://www.teaming.net/cen