Carlos Vital

Cáceres, Espanya


Teamer de 2 Grups

Cada mes aporta 2€ a 2 Grups

Des del 25-04-2020 ha aportat 27€

Grups on participa

2

628€ Recaptats

35 Teamers

Teamer des de:  25/04/2020

Ateneo Libertario de Hervás

Ateneo Libertario de Hervás


376€ Recaptats

32 Teamers

Teamer des de:  29/10/2020

Alaire Espacio Libre

Alaire és un projecte que, des de la il.lusió i la tenacitat volem arribar a una societat més respectuosa, lliure i inclusiva. Un espai on totes aprenem, millorem....i volem facilitar la participació i fer-ho sostenible independentment del poder adquisitiu de les famílies, per assegurar un entorn educatiu per les nenes i nens, respectuós, divers, inclusiu, sostenible. Comptem amb moneda social, bescanvi, voluntariat....Però necesitem un suport en euros, ¿ Participes?