Carlos Quintana

Las Palmas, Espanya


Teamer de 1 Grups

Cada mes aporta 1€ a 1 Grups

Des del 21-11-2016 ha aportat 57€

Grups on participa

1

1.402€ Recaptats

16 Teamers

Teamer des de:  21/11/2016

Alzheimer Universal

Collective Intelligence in the Fight against Alzheimer's.