ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFANCIA MALTRACTADA

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFANCIA MALTRACTADA

3  Teamers
54€ récoltés

És una ONG declarada d’Utilitat Pública fundada l’any 1988 per treballar en defensa dels drets dels infants i adolescents i combatre activament el maltractament infantil. OBJECTIUS: Entenem que un infant o adolescent és maltractat quan és objecte de violència física o psíquica, de fet o per omissió, per part de les persones o institucions de les quals depèn per desenvolupar-se, i una part central de la nostra feina és la sensibilització de professionals, de famílies, de les autoritats públiques.

Nous destinons notre collecte à :

DEFENDER LOS DERECHOS DE LAS NÑAS Y NIÑOS

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA

Destinamos en dinero a poder llevar a cabo los proyectos: 1. "DRETS EN ACCIÓ" proyecto que ofrece ayuda a niñ@s, adoelscentes, familias y educadores mediante actividades de prevención de: bullying, uso de las tecnologias, coeducación y machismo adolescente que comporta maltrato, vulneración de los derechos de las niñ@s en separaciones conflictivas de pareja y defender los derechos de las niñ@s.


Publié le
22/04/2020

Récolté

Nous avons récolté à ce jour :
54€
Nous avons déjà donné :
24€
Nous allons donner :
30€
Voir détail des collectes

Information

Date de publication
22/04/2020

Type de Groupe
ONG

Domaine
Education
Enfance et Adolescence
Familles

Pays
Espagne

Région
Barcelona

Partager sur les réseaux sociaux

Copie et colle l'url

https://www.teaming.net/associaciocatalanaperlainfanciamaltractada