Asociación de Migrantes de Galicia - AMIGA

15/10/2019

ONG

AMIGA es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión sociolaboral de las personas migrantes, prestando información y orientación social básica, asesoramiento jurídico, orientación e intermediación laboral, formación para personas usuarias y profesionales, mediación intercultural y denuncia de vulneración de derechos. Para poder funcionar en el día a día, necesitamos recursos y vuestra colaboración es fundamental para lograr nuestros objetivos.

11 Teamers

Total levantado até agora:

123€

Este é o valor total que foi arrecadado pelo grupo desde sua criação. Inclui as doações entregues até agora e as ainda não entregues.

Valor arrecadado e ainda não doado

117€

Este é o valor que será destinado para o projeto social apoiado pelo grupo. O contador será reiniciado quando o Teaming Manager fizer a doação.

Doamos até agora:

6€

Este é valor total doado pelo grupo desde sua criação. É a soma de todas as contribuições revertidas em benefício dos vários projetos sociais do Grupo (ou de um só projeto social caso o grupo apoie sempre o mesmo).

Projeto apoiado

Proyecto AMIGA

Asociación de Migrantes de Galicia - AMIGA

La totalidad de las aportaciones económicas se destinan íntegramente a llevar a cabo los distintos proyectos y actividades de la asociación AMIGA.

Proyecto AMIGA

Publicado em20/02/2020

La totalidad de las aportaciones económicas se destinan íntegramente a llevar a cabo los distintos proyectos y actividades de la asociación AMIGA.

Fórum

This forum is only for the Teamers and Teaming Managers of this Group. To comment:


If you are already in this Group:

If you are not in this Group:

Any Teamer has been inspired to comment yet. Write a message giving your support, share your ideas to spread the Group, tell us what being a Teamer of this Group means to you, ask whatever you want to know about the cause...

Comment and be the first one!

Last comment

Any Teamer has been inspired to comment yet. Write a message giving your support, share your ideas to spread the Group, tell us what being a Teamer of this Group means to you, ask whatever you want to know about the cause...

Comment and be the first one!

See the entire forum

Teaming Manager

AMIGA Asociación de Migrantes de Galicia

15/10/2019

AMIGA Asociación de Migrantes de Galicia

Colabore com  1  Grupo e seja seu  1  líder

11 Teamers

Lista de Teamers ordenada por data de ingresso

Significado de membro:É todo indivíduo que contribui com um euro por mês para seu grupo.

05/05/2021

María Escribano

Colabore com  1  Grupo

18/01/2021

PILAR MALLÓN CASABIELL

Colabore com  1  Grupo

14/11/2020

Simón Rodríguez Teixeiro

Colabore com  4  Grupos

Ramón Coira Luaces

17/10/2020

Ramón Coira Luaces

Colabore com  20  Grupos

Cristina Fiaño

11/07/2020

Cristina Fiaño

Colabore com  1  Grupo

Leti Balla Tos

31/03/2020

Leti Balla Tos

Colabore com  10  Grupos

27/03/2020

Concepcion Sanchez Sanchez

Colabore com  1  Grupo

23/02/2020

Susana Alaniz González

Colabore com  1  Grupo

21/02/2020

María Teresa Bustamante Fernández

Colabore com  1  Grupo

15/10/2019

INMACULADA RODRIGUEZ LAGO

Colabore com  2  Grupos

AMIGA Asociación de Migrantes de Galicia

15/10/2019

AMIGA Asociación de Migrantes de Galicia

Colabore com  1  Grupo e seja seu  1  líder