antoni limongi corro

Baleares (Illes), Espagne


Teamer de 1 Groupes

Depuis le 17-09-2012 il/elle a donné 10€

Groupes auxquels il/elle participe

1

932€ récoltés

1 Teamers

Teamer depuis :  20/09/2012

Líders mediadors i mediadores

Grups de persones i organitzacions que financen amb microdonacions la formació de persones amb menys recursos, proactives socialment i amb actituds conciliadores en la prevenció, gestió, resolució i mediació de conflictes amb l'objectiu que apliquin les competències obtingudes en les seves comunitats, esdevenint líders mediadors i mediadores. Més informació en el document adjunt